Kazandıran Rehberlik

Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar.

Sigmund Freud

YDS Rehberlik

Sık Sorulan Sorular, Gerekli Bilgiler

YDS Nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  yılda üç kez yapılmaktadır. 2014 Sonbahar YDS’den sonra bu sunavın bilgisayar tabanlı formatı uygulanmaya başlanmış olup E-YDS adı verilen yeni bir sistem getirilmiştir. Şu an İngilizce, Farsça, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi farklı dillerde olmakla birlikte yılda 2019 yılında 14 adet E-YDS yapılacaktır.

  • Kamuda çalışan personelin dil tazminatı alması,
  • Akademik kariyer yapan Yükseköğretim elemanlarının gerekli dil puanlarını belgelemeleri
  • Hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olmaları
  • KPSS sınavına girenlerin bazı puan türlerinin hesaplanmasını sağlayan bir sınavdır.

2019 YDS Sınav Tarihleri:

24.03.2019 (2019 YDS-1)

08.09.2019 (2019 YDS-2)

01.12.2019 (2019 YDS-3)

YDS Hangi Dillerden Yapılır ve İçeriği Nasıldır?

Bu sınav eskiden yapılan KPDS ve ÜDS’nin birleştirilmesinden ortaya çıkan bir dil bilgisi seviye belirleme sınavıdır . Almanca, Arapça,  Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

YDS; akademik kariyer, yüksek lisans, doktora vb. aşamalarda, diplomalarına denklik almak ve yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyenlerin, yabancı dil bilgi seviyesini tespit etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, bunlardan başka çok çeşitli alanlarda kullanılan bir sınav olarak neredeyse hepimizin önünde aşılması gereken bir engel olarak durmaktadır. Uzmanlık, görevde yükselme veya yurt dışı görevlendirmeleri gibi pek çok alanda da YDS puanı talep edilmektedir.

Sınav Kaç Sorudan Oluşmaktadır, Her Soru Kaç Puan Değerindedir ve Sınav Süresi Ne Kadardır?

YDS de adayların karşısına 80 soru çıkmaktadır. Her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinde hesaplanmaktadır. Bu noktada adayların dikkat etmesi gereken önemli husus yanlışların doğruyu götürmemesidir. 80 soruya verilen cevaplama süresi ise 180 dakikadır(3 saat).

YDS Hangi Alanlarda Yapılır?

YDS üç temel bilimden de (Fen, Sağlık, Sosyal) sorular içermektedir. ÜDS ‘den farklı olarak, YDS’ de bilim dalı ayrımı yapılmamakta; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulmaktadır.

Bir Dönemde Birden Fazla Yabancı Dilden Sınava Girilebilir mi?

Hayır girilemez. Adaylara bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava girme hakkı verilmiştir.

Birden Fazla Dil Puanı Olması Durumunda Ne olacaktır?

Eğer adayın birden fazla dil puanı varsa geçerlilik tarihi sürecince en yüksek dil puanı dikkate alınacaktır.

KPSS A için YDS’ ye girmek gerekli midir?

KPSS A grubu adayların bütün puanlarının hesaplanabilmesi için YDS’ ye girmesine gerek yoktur. Ancak kurumlar ilanlarında YDS’den belirli bir puan şartı isteyebilir ya da kurum kendi dil sınavını yapabilir.

 E-YDS Nedir? Nasıl Başvurulur?

E-YDS çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir testtir. E-YDS ‘nin içeriği YDS sınavıyla aynıdır.  E-YDS’ ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.

E-YDS’ye katılmak isteyen bir aday, sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir. Sınava girilen aydan itibaren 12 aylık bir zaman dilimi içerisinde ikinci defa e-yds başvurusu yapılamaz.  E-YDS’ye katılmak amacıyla sınav ücreti ödeyen bir adayın, sınava katılsın veya katılmasın takip eden 12 ay içinde yeniden sınav ücreti ödemesi sistem tarafından engellenecektir. Örneğin  2016 yılı Kasım ayında sınava başvuru yapabilen bir aday 2017 Kasım ayına kadar tekrar e-YDS  başvurusu yapamaz. Ancak E-YDS’ye başvuru yapsın veya yapmasın bir aday ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan normal YDS’ye  başvuru yapabilir.

e-YDS elektronik ortamda,  Ankara, İstanbul ve İzmir’deki sınav merkezlerinde belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılacaktır. ÖSYM sitesinden yapılan açıklamaya göre E-YDS’ye başvuran adaylara bilgisayar eğitimi verilmeyecektir. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekmektedir. E-YDS normal YDS ile içerik olarak aynıdır. Daha kolay veya daha zor değildir.12 aylık dönemde sadece bir kez başvuru hakkı verildiği için elektronik ortamda sınav çözmeye ve daha önemlisi YDS’ye bilgi ve pratik bakımından hazır olunmadan adayların başvuru yapması tavsiye edilmez.