Kazandıran Rehberlik

Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar.

Sigmund Freud

Kaymakamlık Rehberlik

Sık Sorulan Sorular, Gerekli Bilgiler

Kaymakamlık, ilçenin genel yönetimlerinden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.
Kaymakam Olmak İsteyenler;
1-Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
2-Sosyal bilimlerle ilgili ve bu alanda başarılı,
3-Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
4-İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
5-Yeniliklere açık, yaratıcı,
6-İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekir.

Kaymakamlık Mesleğine Giriş Koşulları;
Sınava Başvuru Şartları

15 Temmuz 2018 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavına başvurma hakkı tanınan bölümlerde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre;

*MADDE 274/A- Kaymakam adaylarının 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda belirtilen şartlar yanında, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve fınans, sosyolojihalkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenir.”

Başvuruda ; adayların fakülte bilgileri beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirli fakültelerden mezun olmadığı halde başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınmayacak, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.
* Sınava , sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar başvurabileceklerdir.(01.01.1987 ve sonrası doğumlular)

Sınavın Yapılış Şekli. Süresi ve Soru Sayısı

Sınav süresi 150 dakika (2,5 saat ) dır. Sınavda adaylara,  34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Kaymakamlık Sınavının Konuları

ALAN BİLGİSİ SORULARI  (66 soru )
Anayasa Hukuku                          : 13 soru  
İdare Hukuku                                 : 18 soru
Türkiye’nin İdari Yapısı                 : 14 soru
Türkiye’de Mahalli İdareler           : 9 soru
Ekonomi                                         : 12 soru

 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK SORULARI (34 soru )

Türkçe                                                                          : 14 soru
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi                               : 4 soru
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı                        : 10 soru
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları      : 6 soru

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Mülakat Sonuçları

*Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi İnternet adresinden Türkiye cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenecektir.

*Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, toplam sonuçlar üzerinden 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

*Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır.

( İlanda yazan ilgili maddeden anlaşıldığı üzere; Alan Bilgisi ve Genel Kültür Genel Yetenek soruları arasında katsayı farkı yoktur. Bütün soruların  katsayı değerleri aynıdır).

*70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (örn:110) 4 katı olan (440.) aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

*440.  adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

Kaymakam Adaylarının Tabi Olacakları Stajlar

Kaymakam Adayları;yıllık izin hakları saklı kalmak üzere aşağıdaki sıralama ve sürelere uygun olarak, yurt dışı stajı asgari 12 ay olmak üzere kaymakam adaylığı stajlarına tabi tutulurlar.

  • İl Merkez Stajı 2 ay
  • Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay
  • Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay
  • Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay
  • Yurtdışı Stajı 12 ay
  • Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay
  • Kaymakamlık Kursu 4 ay

*Bakanlık, hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak, mevcut adayların ve kaymakamsız ilçelerin sayısı, mülkiye müfettişlerinin çalışma dönemleri ve yurt dışında uygulamalı eğitim programının başlangıç tarihleri gibi nedenlerle yukarıda belirtilen stajların bir kısmını kaldırmaya, sıra ve sürelerini değiştirmeye, yenilerini eklemeye yetkilidir.