Kazandıran Rehberlik

Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

Montaigne

KPSS-B Rehberlik

Sık Sorulan Sorular, Gerekli Bilgiler

KPSS B Nedir?

KPSS B, Türkiye ‘de devlet kadrolarına personel almak amacıyla yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Personel Seçme Sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır.Kariyer meslek olarak adlandırılan ve KPSS-A grubu puanları ile yerleştirmeleri yapılan kadroların (uzman, denetçi, müfettiş vb.) kapsamı dışında kalan, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadrolara KPSS-B grubu kadrolar denilmektedir.

KPSS B grubu sınavı çift yıllarda (2 yılda bir) ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınava ortaöğretim, önlisans, lisans mezunları girebilir. B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen adaylar çift yıllarda yapılan sınava katılmak zorundadır.

Sınava giren adaylar, KPSS’den elde ettikleri puanlar ile 2 yıl boyunca Kasım ve Haziran aylarında yapılan merkezi atamalarda ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu ile tercih yapmaları gerekmektedir. Adaylar bu kadrolara tercih yaparken aranan nitelikleri dikkatlice inceleyerek kendilerine uygun olan kadroları, puanlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle tercih yapmalıdır. Ayrıca adaylar bu puanlarını ara atamalarda yani kurumsal atamalarda da kullanarak tercih yapabilirler.

Mühendislik fakültesi mezunları ve 3. sınıf öğrencileri, veterinerlik fakültesi mezunları ve 3. sınıf öğrencileri, psikoloji ve sosyoloji bölümü mezunları ile 3. sınıf öğrencileri, Sağlık bilimleri fakültesi (hemşirelik, ebelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik ve sağlık yönetimi/idaresi ) mezunları ile 3. sınıf öğrencileri branş olarak Kpss B grubu sınavına girebilirler. Ayrıca bir bölüm yada branş fark etmeden tüm 4 yıllık ( lisans ) üniversite mezun ve 3. sınıf öğrencileri bu sınava girebilirler. Ancak atama gerçekleştirmek için yani herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun kadrosuna yerleşebilmek için mezun olmak şarttır. 4 yıllık tüm bölümlerin Kpss B grubu sınavına girebileceği söz konusudur. Fakat müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı, kaymakam, denetmen, denetmen yardımcısı ve koordinatör olabilmek için Kpss A grubu sınavına girilmesi gerekmektedir. Aksi halde adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Mezun olmaya 1 yılı kalmış olan öğrenciler de bu sınava girebilirler. 3. sınıf öğrencilerinin de Kpss B grubu sınavına girmelerindeki temel sebep mağduriyete uğramamaktır.

 Bu sınavla yerleşmenin avantajı, bir kamu kurum ya da kuruluşuna mülakatsız bir şekilde -üniversite sınavını kazanır gibi- memur olarak atanabilmenizdir.

 B Grubu kadroların atanmalarına esas alınan puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin standart sapmaları alınarak belli katsayılarla çarpımıyla hesaplanır. Bu puanlar lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için ise P94’tür.

Sınav Sonuçları Kaç Yıl Geçerlidir?

KPSS-B sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.

KPSS’de Yaş Sınırı Var mıdır?

KPSS B grubunda üst yaş sınırı yoktur.

İki Öğretim Düzeyinden de Mezuniyeti Olan Birisi Hangi Düzeyden Sınava Katılabilir?

Adaylar en üst öğrenim düzeylerinden sınava girebilirler. KPSS, objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirlerini yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınav olduğundan bu sınava girecek adaylar sırasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zorunluluktur. Şöyle ki; lisans düzeyinde yapılacak KPSS’nin son başvuru tarihi itibariyle lisans mezunu olan adaylar, artık ortaöğrenim/ön lisans düzeyinden sınava giremezler. Son mezun oldukları mezuniyet derecelerinden sınava girebilirler.

KPSS-B Grubu Yerleşen Bir Aday Daha Sonra KPSS-A Grubu veya KPSS-B Grubu Baka Bir Kadroya Geçebilir mi?
657 Sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresince (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıldır.) bir memurun başka bir kuruma geçişi mümkün değildir. Ancak, 657 Sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken KPSS-A grubu kadrolara giriş sınavını kazanan adayların yapacağı geçiş, nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle KPSS-A grubu kadrolara atanmaya hak kazanan aday memur, çalıştığı kurumdan muvafakat alması halinde, geçişi mümkündür.

Pazar Sabah Oturumu( Tüm adayların gireceği oturum)

Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri 120 soru ve 130 dakikadan oluşmaktadır

Soru Dağılımı

Genel Yetenek : 60 Soru

Türkçe:30 Soru

Matematik:27 Soru, Geometri:3 Soru

Genel Kültür: 60 Soru

Tarih:27 Soru

Coğrafya:18 Soru

Vatandaşlık:9 Soru

Genel Kültür:6 Soru