KPSS B Nedir?

KPSS B grubu sınavı çift yıllarda (2 yılda bir) ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınava ortaöğretim, önlisans, lisans mezunları girebilir. B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen adaylar 2018 yılında yapılan sınava katılmak zorundadır.

   B Grubu Memurluk adayı, KPSS sonuç belgesinde bulunan puan türünü merkezi atamalarda veya ara atamalarda kullanabilirler.

   Sınava giren adaylar, KPSS’den elde ettikleri puanlar ile 2 yıl boyunca Kasım ve Haziran aylarında yapılan merkezi atamalarda ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu ile tercih yapmaları gerekmektedir. Adaylar bu kadrolara tercih yaparken aranan nitelikleri dikkatlice inceleyerek kendilerine uygun olan kadroları, puanlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle tercih yapmalıdır. Ayrıca adaylar bu puanlarını ara atamalarda yani kurumsal atamalarda da kullanarak tercih yapabilirler.

   KPSS B, Türkiye ‘de devlet kadrolarına personel almak amacıyla yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Personel Seçme Sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır.

   KPSS A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS B kadrolardır.

   Mühendislik fakültesi mezunları ve 3. sınıf öğrencileri, veterinerlik fakültesi mezunları ve 3. sınıf öğrencileri, psikoloji ve sosyoloji bölümü mezunları ile 3. sınıf öğrencileri, Sağlık bilimleri fakültesi (hemşirelik, ebelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik ve sağlık yönetimi/idaresi ) mezunları ile 3. sınıf öğrencileri branş olarak Kpss B grubu sınavına girebilirler. Ayrıca bir bölüm yada branş fark etmeden tüm 4 yıllık ( lisans ) üniversite mezun ve 3. sınıf öğrencileri bu sınava girebilirler. Ancak atama gerçekleştirmek için yani herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun kadrosuna yerleşebilmek için mezun olmak şarttır. 4 yıllık tüm bölümlerin Kpss B grubu sınavına girebileceği söz konusudur. Fakat müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı, kaymakam, denetmen, denetmen yardımcısı ve koordinatör olabilmek için Kpss A grubu sınavına girilmesi gerekmektedir. Aksi halde adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Mezun olmaya 1 yılı kalmış olan öğrenciler de bu sınava girebilirler. 3. sınıf öğrencilerinin de Kpss B grubu sınavına girmelerindeki temel sebep mağduriyete uğramamaktır.

   Bu kadrolara mezun oldukları alanlara göre lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları atanabilir.

   Bu sınavla yerleşmenin avantajı, bir kamu kurum ya da kuruluşuna mülakatsız bir şekilde -üniversite sınavını kazanır gibi- memur olarak atanabilmenizdir.

   B Grubu kadroların atanmalarına esas alınan puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin standart sapmaları alınarak belli katsayılarla çarpımıyla hesaplanır. Bu puanlar lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için ise P94’tür.

Sınav Sonuçları Kaç Yıl Geçerlidir?

KPSS-B sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.

KPSS’de Yaş Sınırı Var mıdır?

KPSS B grubunda üst yaş sınırı yoktur.

İki Öğretim Düzeyinden de Mezuniyeti Olan Birisi Hangi Düzeyden Sınava Katılabilir?

   Adaylar en üst öğrenim düzeylerinden sınava girebilirler.KPSS, objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirlerini yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınav olduğundan bu sınava girecek adaylar sırasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zorunluluktur. Şöyle ki; lisans düzeyinde yapılacak KPSS’nin son başvuru tarihi itibariyle lisans mezunu olan adaylar, artık ortaöğrenim/ön lisans düzeyinden sınava giremezler. Son mezun oldukları mezuniyet derecelerinden sınava girebilirler.

21 Mayıs Pazar Sabah Oturumu( Tüm adayların gireceği oturum)

Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri 120 soru ve 130 dakikadan oluşmaktadır

Soru Dağılımı

Genel Yetenek 60 Soru

Türkçe:30

Matematik:27, Geometri:3

Tarih:27

Genel Kültür 60 Soru

Coğrafya:18

Vatandaşlık:15