Sınav Ne zaman Yapılır?

Sınav yılda 2 kez İlkbahar(Nisan-Mayıs) – Sonbahar(Kasım-Aralık) dönemi olarak yapılmaktadır.

Sınava Kimler Girer?

Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında değerlendirirsek sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES’in Önemi Nedir?

Eskiden tezsiz yüksek lisans programlarının başvurularında istenen ALES artık sadece tezli yüksek lisans için istenmektedir. Tezli yüksek lisans başvuruları için oldukça önemli bir kriterdir.

Üniversiteler tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucuna çok önem vermekteler.  Eğer iyi bir ALES puanına sahipseniz yüksek lisans başvurunuzda size önemli bir avantaj sağlar.  Üniversiteler yüksek lisans başvurusu yapan öğrencilere ALES sonuçları, diploma notları, mülakat sonuçları ve bazen bilim sınavı sonuçlarını da dahil ederek bir puanlama oluştururlar. Bu puanlamada en yüksek oran ALES sonucuna aittir.  Genelde ALES sonucu %50’lik bir paya sahiptir.   Bu oran bazen %50’den fazla olmakla birlikte Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre daha az olamaz.  YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde şöyle der:

ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES sonuçları kullanılmaktadır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girmelerine gerek yoktur. Çünkü sonucu sadece Türkiye’de kabul edilen bir sınavdır.

ALES’in geçerlilik süresi resmi gazetede yayınlanan duyuruya göre 3 yıla çıkarılmıştır.  (31.07.2008 tarihli resmi gazete ve ilgili duyuruyu buradan görebilirsiniz)

 

Başarı İçin Kaç Puan Alınmalıdır?

Yüksek lisans ve doktora için başarı puanı en az 55 olarak belirtilmekle birlikte üniversiteden üniversiteye göre bu puan değişmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerektiği hükmü getirilmiştir.

Sınava Kaç Kez Girilebilir?

ALES’e girişte herhangi bir sınır yoktur. Adayla yılda iki kez düzenlenen sınava istedikleri kadar girebilirler.

Sınavın Kapsamı Nedir?

Sınav Sayısal 1 ve Sayısal 2 bölümlerinde 40’ar , Sözel 1 ve Sözel 2 bölümlerinde 40’ar soru olmak üzere toplam 160 sorudan oluşmaktadır.

Sınav süresi 180 dakikadır.

*Sayısalcı ve Eşit Ağırlıkçı adaylar Sözel-2 testini, Sözelci adaylar ise Sayısal-2 testini çözmeyecekler. Böylece bütün adaylar toplamda 3 test (120 soru) cevaplayacaklardır.