Medeni Usul Hukuku (25 SAAT)

İcra ve İflas Hukuku (30 SAAT)

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) (35 SAAT)

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak-Deniz Ticareti) (35 SAAT)

Harçlar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi (15 SAAT)

Tebligat, HMK Yönetmeliği, İİK Tatbikatına Dair Nizanname, İİK Yönetmeliği (20 SAAT)

Genel Yetenek – Genel Kültür (60 SAAT)

TOPLAM 220 SAAT