KAYMAKAMLIK 

Kaymakamlık, ilçenin genel yönetimlerinden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.
Kaymakam Olmak İsteyenler;
Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlerle ilgili ve bu alanda başarılı,
Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
Yeniliklere açık, yaratıcı,
İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekir.

Kaymakamlık Mesleğine Giriş Koşulları;
Sınava Başvuru Şartları
Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Sınavın Yapılış Şekli. Süresi ve Soru Sayısı

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı)sınav uygulanacaktır.

Sınav süresi 150 dakika (2,5 saat ) dır. Sınavda adaylara,  34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Kaymakamlık Sınavının Konuları

ALAN BİLGİSİ SORULARI (66 soru )
Anayasa Hukuku : 13 soru
İdare Hukuku : 18 soru
Türkiye’nin İdari Yapısı : 14 soru
Türkiye’de Mahalli İdareler : 9 soru
Ekonomi : 12 soru

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK SORULARI (34 soru )

Türkçe : 14 soru
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi : 4 soru
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı : 10 soru
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları : 6 soru

Sınav Sonuçları ve Mülakat Sonuçları
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi İnternet adresinden Türkiye cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenirler. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (örn:100) 4 katı olan (400) aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400.adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

Kaymakam Adaylarının Tabi Olacakları Stajlar

Kaymakam Adayları;yıllık izin hakları saklı kalmak üzere aşağıdaki sıralama ve sürelere uygun olarak, yurt dışı stajı asgari 12 ay olmak üzere kaymakam adaylığı stajlarına tabi tutulurlar.

İl Merkez Stajı 2 ay

Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay

Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay

Yurtdışı Stajı 12 ay

Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay

Kaymakamlık Kursu 4 ay

Bakanlık, hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak, mevcut adayların ve kaymakamsız ilçelerin sayısı, mülkiye müfettişlerinin çalışma dönemleri ve yurt dışında uygulamalı eğitim programının başlangıç tarihleri gibi nedenlerle yukarıda belirtilen stajların bir kısmını kaldırmaya, sıra ve sürelerini değiştirmeye, yenilerini eklemeye yetkilidir.