KAYMAKAMLIK 

Kaymakamlık, ilçenin genel yönetimlerinden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.
Kaymakam Olmak İsteyenler;
Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlerle ilgili ve bu alanda başarılı,
Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
Yeniliklere açık, yaratıcı,
İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekir.

Kaymakamlık Mesleğine Giriş Koşulları;
Sınava Başvuru Şartları
Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

2014 yılına kadar KPSSP37 puan türünden 75 ve üstü alan adayların sınava katılabileceği kaymakamlık sınavından, 2014 yılında yapılan değişiklikle KPSS puan şartı kaldırılmıştır. Yani son değişikliğe göre adayların sınava katılabilmeleri için belirtilen fakültelerden mezun durumda olmaları yeterli hale gelmiştir.

Sınavın Yapılış Şekli. Süresi ve Soru Sayısı

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı)sınav uygulanacaktır.

Sınav süresi 100 dakikadır. Sınavda adaylara, en az 16 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanacaktır.

Kaymakamlık Sınavının Konuları
Sınavda genel kültür ve genel yetenek soruları toplam sınavın yüzde kırkını, alan bilgisi soruları ise sınavın yüzde altmışını oluşturmaktadır.

ALAN BİLGİSİ SORULARI (%60)
Anayasa Hukuku (%10),
İdare Hukuku (%20),
Türkiye’nin İdari Yapısı (%8),
Türkiye’de Mahalli İdareler (%7),
Ekonomi (%15)

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK SORULARI (%40)

Türkçe (%15)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%5),
Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10)
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10)
Soruların konu içerisindeki dağılım oranı % 20 oranında eksik veya fazla olabilir. Ancak tüm adayları aynı sorular yöneltilir.

Sınav Sonuçları Ve Mülakat Sonuçları
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi İnternet adresinden Türkiye cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenirler. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (örn:100) 4 katı olan (400) aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400.adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

Kaymakam Adaylarının Tabi Olacakları Stajlar

A) Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle Kaymakam Adaylığı staj devresine tabi tutulurlar.
İl Merkez Stajı: 1 ay
Bakanlık Merkez Stajı: 1–3 ay
Kaymakam Refikliği Stajı: 1 ay
Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı: 1,5 ay
Yurt Dışı Stajı: 12 ay
Milli Güvenlik Stajı: 1,5 ay
Kaymakam Vekilliği Stajı: 8 ay
Kaymakamlık Kursu: 4 ay