KAYMAKAMLIK SINAVI

2014 yılına kadar KPSS P37 puan türünden 75 ve üstü alan adayların sınava katılabileceği kaymakamlık sınavından, 2014 yılında yapılan değişiklikle KPSS puan şartı kaldırılmıştır. Yani son değişikliğe göre adayların sınava katılabilmeleri için mezun durumda olmaları yeterli hale gelmiştir.

Sınavın Yapılış Şekli. Süresi ve Soru Sayısı

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı)sınav uygulanacaktır.

Sınav süresi 100 dakikadır. Sınavda adaylara, en az 16 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanacaktır.

Kaymakamlık Sınavına Başvurabilmek İçin Mezun Olunması Gereken Bölümler
Kaymakamlık Sınavına başvurabilmek için üniversitelerin; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ile İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri ve bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışı fakültelerinden en az dört yıl süreli eğitim veren bölümlerden mezun olmak gereklidir. Ayrıca Dahiliye Memurları Kanununda yer alan genel şartlara sahip olmak, Devlet Memurları Kanununda yer alan genel memurluk şartlarına sahip olmak ile 35 yaş sınırının doldurulmuş olması da mezuniyet şartının yanı sıra aranılan diğer şartlardandır.

Kaymakamlık Sınavının Konuları
Sınavda genel kültür ve genel yetenek soruları toplam sınavın yüzde kırkını, alan bilgisi soruları ise sınavın yüzde altmışını oluşturmaktadır.

ALAN BİLGİSİ SORULARI (%60)
Anayasa Hukuku (%10),
İdare Hukuku (%20),
Türkiye’nin İdari Yapısı (%8),
Türkiye’de Mahalli İdareler (%7),
Ekonomi (%15)

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK SORULARI (%40)

Türkçe (%15)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%5),
Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10)
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10)
Soruların konu içerisindeki dağılım oranı % 20 oranında eksik veya fazla olabilir. Ancak tüm adayları aynı sorular yöneltilir.

Sınav Sonuçları Ve Mülakat Sonuçları
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi İnternet adresinden Türkiye cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenirler. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (örn:100) 4 katı olan (400) aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400.adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.