Anayasa Hukuku (30 SAAT)
İdare Hukuku – Genel Esaslar (30 SAAT)
Türkiye’nin İdari Yapısı (10 SAAT)
Yerel Yönetimler (10 SAAT)
İktisat (50 SAAT)
Türkiye’nin Sosyo – Ekonomik Yapısı (10 SAAT)
Demokratikleşme ve İnsan Hakları (10 SAAT)
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 SAAT)
Türkçe (15 SAAT)

TOPLAM 185 SAAT