Adli Yargı Hakimliği Kurs Programı

 • ADLİ YARGI HAKİMLİĞİ
  • Anayasa Hukuku (30 SAAT)
  • İdare Hukuku (32 SAAT)
  • İdari Yargılama Hukuku (24 SAAT)
  • Medeni Hukuk (60 SAAT)
  • Medeni Usul Hukuku (30 SAAT)
  • Borçlar Hukuku (Genel-Özel Hükümler) (55 SAAT)
  • Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak-Sigorta-Deniz Ticareti) (69 SAAT)
  • İcra ve İflas Hukuku (30 SAAT)
  • Ceza Hukuku (Genel-Özel Hükümler ve Ceza Usul Hukuku) (60 SAAT)
  • Tarih (25 SAAT)
  • Matematik (25 SAAT)
MONOPOL YAYINLARI