adlia1

Anayasa Hukuku (30 SAAT)
İdare Hukuku (36 SAAT)
İdari Yargılama Hukuku (24 SAAT)
Medeni Hukuk (60 SAAT)
Medeni Usul Hukuku (35 SAAT)
Borçlar Hukuku (Genel-Özel Hükümler) (56 SAAT)
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak-Sigorta) (56 SAAT)
İcra ve İflas Hukuku (30 SAAT)
Ceza Hukuku (Genel-Özel Hükümler ve Ceza Usul Hukuku) (60 SAAT)
Tarih (25 SAAT)
Matematik (25 SAAT)

TOPLAM 440 SAAT

Her bir ders için konu anlatım kitabı ve çözümlü soru bankası ve diğer kaynaklar ücretsiz olarak verilecektir.

Dönem içerisinde 5 adet deneme sınavı yapılacaktır.

GRUP TARİHLERİ

HAFTA İÇİ SABAH GRUPLARI
13 HAZİRAN 2016 (ADLİ VE İDARİ YARGI)
11 TEMMUZ 2016 (ADLİ YARGI)
18 TEMMUZ (ADLİ VE İDARİ YARGI)
25 TEMMUZ (ADLİ YARGI)
8 AĞUSTOS (ADLİ VE İDARİ YARGI)
29 AĞUSTOS (ADLİ YARGI)
HAFTA SONU GRUPLARI
18 HAZİRAN 2016 (ADLİ VE İDARİ YARGI)
23 TEMMUZ 2016 (ADLİ VE İDARİ)